+48 500 027 410 | +48 42 215 15 01 | +48 42 212 10 58 hotel@mosir.pabianice.pl

Dane kontaktowe:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji
Hotel “Włókniarz” **
ul. Kilińskiego 34
95-200 Pabianice
(przy trasie Łódź – Bełchatów)
Telefony:

+48 500 027 410
+48 42 215 15 01

e-mail:
recepcja: hotel@mosir.pabianice.pl
kierownik: barden@mosir.pabianice.pl

Inspektor Ochrony Danych – Pan Sylwester Krawczyk: iod@mosir.pabianice.pl

Zapytanie ze strony hotelwlokniarz.pl

14 + 5 =

Obowiązek Informacyjny

Działając zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i  Rady (UE) 2016/679 z  dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w  związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz.U.UE.L.2016.119.1), dalej jako: „RODO” informujemy iż:

  • Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji z siedzibą w  Pabianicach, przy ul. Grota Roweckiego 3 ,95-200 Pabianice, NIP: 7312030032, REGON: 100999466
  • Administrator informuje, iż w celu należytej ochrony danych osobowych powołał Inspektora Ochrony Danych - Pan Sylwester Krawczyk, z którym można się skontaktować pod adresem e-mail: iod@mosir.pabianice.pl
  • Dane osobowe zawarte w formularzu kontaktowym będą przetwarzane w celu realizacji zapytania/zgłoszenia na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO.
  • Pani/Pana dane osobowe będą udostępniane tylko podmiotom, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przetwarzane do czasu realizacji celu, dla którego zostały zebrane, a  następnie przez okres niezbędny do zabezpieczenia ewentualnych roszczeń związanych z przetwarzaniem danych.
  • Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  • Posiada Pani/Pan prawo do wniesienia skargi, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych narusza przepisy RODO. Skargę należy wnieść do organu nadzorczego, którym od dnia 25 maja 2018 r. będzie Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  • Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższego celu.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Pabianicach w  celu realizacji zapytania/zgłoszenia.

Zgoda